• Müşteri isteklerini zamanında sürdürebilir kalitede ve ekonomik olarak sağlamak
  • Hammadde kaynaklarını daha etkin kullanarak çevreye en az etkiyle faaliyetlerimizi sürdürürken, iş ortaklarımızla iyi ilişkiler kurup onların ihtiyaçlarını sürdürülebilir uzun vadeli katkılar sağlamak,
  • Ekonomik ve verimli üretim, yeni ürünlerin geliştirilmesine yönelik araştırma ve geliştirme çalışması yapmak,
  • Çevreyi korumaya uygun yeni teknolojiler kullanarak hava ve su kirliliği ile gürültüyü önlemek veya mümkün olduğu kadar azaltmak,
  • Sorumluluk bilinciyle verilen bir işi ilk seferde ve bir defada yapmak,
  • Enerji, hammadde ve doğal kaynak tüketiminin kontrol altına tutulması ve iyileştirilmesini sağlamak.